Thế giới ưu đãi mKittyWorld

  

Thế giới ưu đãi chỉ dành riêng cho Khách hàng của Kitty World

  Tặng 1 cây kem miễn phí khi khách hàng đến Baskin

                                                         Thời gian: từ ngày 12/09/2016 đến 21/09/2016