Khách hàng mới

- Kitty World gửi tặng voucher trị giá 50,000đ cho khách hàng mới
- Mã giảm giá chỉ áp dụng cho Khách hàng mới là khách hàng mua lần đầu tại kittyworld.com.vn
- Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần cho 1 khách hàng